Kalamaja

Sijainti

Mökki sijaitsee Liessaaren pohjoisen puoleisella rannalla, vastapäätä Siito- ja Ollisaarta. Aurlahdelta tultaessa mökki sijaitsee saaren pohjoisesta niemennokasta muutaman sata metriä vasempaan. Jalan ja kevyen liikenteen välinein tulo Liessaaren sillan kautta. Parkkipaikkoja on sillan alkupäässä Haikarissa. Katso mökin sijainti kartalla.

Kalamajan käyttöoikeus

LOKSin Kalamaja on pääsääntöisesti jäsenistönsä käytössä. Maja luovutetaan jäsenen käyttöön enintään viideksi (5) vuorokaudeksi kerrallaan tasapuolisuus huomioiden. Viikonloppuna (pe-su) luovutus aina vähintään kahdeksi (2) vuorokaudeksi. Maja on yhteiskäytössä kesäkuukausien ensimmäisen maanantain klo 15.00 tiistaihin klo 15.00. Hallitus tai puheenjohtaja voi päättää majan yhteiskäytöstä ja varata sen seuran käyttöön. Hallitus tai puheenjohtaja voi varata ja luovuttaa majan myös ulkopuolisten käyttöön, jolloin käyttömaksu päätetään tapauskohtaisesti. Ilman varausta ei kenelläkään ole oikeutta käyttää maja-aluetta (koskee myös laituria/ulkogrilliä) ilman sen hetkisen käyttäjän lupaa.

Käyttökausi

Majan käyttökausi alkaa 1.5 ja päättyy liikkeeseen ilmoitettuna aikana, viimeistään 31.10. Muuna aikana majan käytöstä päättää johtokunta tai puheenjohtaja.

Varauskäytäntö

Varaus tehdään henkilökohtaisesti Virkkalan Shellille. Käyttöoikeus varmistetaan tarvittaessa esittämällä kuitti maksetusta jäsenmaksusta. Uuden varauksen samoin kuin jatkovarauksen voi tehdä vasta edellisen käytettyään. Käyttöoikeuden haltijan on pääsääntöisesti oltava paikalla varaamanaan aikana. Alle 18-vuotiaalla tulee olla käytön aikana täysi-ikäinen henkilö (huoltaja) mukana. Majan avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille henkilöille.

Käyttömaksu

Käyttömaksu on arkisin 35€ / vrk (5hlö), viikonloppu (pe-su) 150€ (5hlö). Henkilömäärän ollessa yli 5, asiasta on aina sovittava hallituksen tai puheenjohtajan kanssa. Käyttömaksut maksetaan seuran LUSP FI13 4006 1020 1597 72 tilille. Viestiosaan on ehdottomasti merkittävä käyttäjän nimi ja varatut päivämäärät.

Käyttöaika sekä avaimen haku ja palautus

Käyttövuorokausi vaihtuu klo 15.00. Avaimen hakee mökin varaaja käyttöpäivänä. Kuitti käyttömaksun suorittamisesta on aina esitettävä avainta haettaessa. Varaaja vastaa avaimen kadottamisesta aiheutuneista kuluista (uudet avaimet + lukkojen sarjoitus). Mökin varauksen päätyttyä avain palautetaan välittömästi tai viikonlopulta heti maanantaina Virkkalan Shellille.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä vie kaiken mukanaan tuomansa pois majalta., Jätepisteitä on kaikilla kaupungin laiturialueilla ja Haikarin parkkipaikalla. Huolehditaan, että pilkottuja puita on sisällä seuraavaa käyttäjää varten. TUPAKOINTI MAJAN SISÄTILOISSA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Ympäristön, niin naapureiden kuin luonnon rauhan ja oikeuksien huomioiminen on itsestäänselvyys. Kiinteistössä, kuten myös saaressa yleensä, noudatetaan siisteyttä. Jokainen huolehtii jälkensä niin, että seuraava käyttäjä voi aloittaa oleilunsa siistissä vapaa-ajanviettopaikassa.

Ilmoitusvelvollisuus vahingoista ja puutteista

Aiheutetuista vahingoista vastaa majan käyttäjä ja on täten velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan vahingoista avainta palautettaessa. Myös sellaisista vahingoista, jotka havaitaan ennen käytön alkua, on ilmoitus tehtävä. Hallitus voi evätä käyttöoikeuden, katsomallaan tavalla, sellaiselta henkilöltä, joka on jättänyt velvoitteitaan hoitamatta, aiheuttanut ilkivaltaa tai häiriötä käyttöaikana.

Ylläpito ja isännöinti

Kalamajan ylläpidosta huolehditaan joko talkoilla tai puheenjohtajan isännöitsijän kanssa erikseen sopimalla tavalla. Isännöitsijä huolehtii majan yleiseen siisteyteen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät hänen kanssa sovitulla tavalla. Isännöitsijällä on vuorokauden maksuton henkilökohtainen käyttöoikeus kuukaudessa tehtävän hoitamisesta, varaus on tehtävä edellä mainitun säännön mukaan.

Kuvia Kalamajalta.